Ponad 500 projektów transgranicznych z partnerami polskimi w Brandenburgii uzyskało do tej pory wsparcie finansowe dzięki funduszowi Unii Europejskiej INTERREG-A. W sumie na polsko-niemieckie projekty przekazano 650 milionów euro. Unijny program pomocowy świętuje 25 rocznicę istnienia, minister spraw europejskich Brandenburgii Helmuth Markov powiedział z tej okazji: „Pierwszy program INTERREG był przeznaczony wyłącznie dla strony brandenburskiej. Dopiero po żmudnych negocjacjach z Komisją Unii Europejskiej mogliśmy rozpocząć współpracę ze stroną polską. Dziś nikt nie ma wątpliwości, czy program ma być kontynuowany. Regiony graniczne są integralną częścią układów europejskich. Ponadgraniczna współpraca jest nie tylko wyrazem integracji europejskiej, w wielu obszarach dopiero ją tworzy i posuwa do przodu Europę w politycznej instytucjonalnej, gospodarczej kulturalnej perspektywie do przodu.

Przykładami udanej współpracy w minionych latach jest przebudowa i rozbudowa przedszkoli do dwujęzycznych placówek edukacyjnych, projekty dotyczące energii odnawialnach czy też projekt „TRANSnationale MechaTRONIKer“ we Frankfurcie nad Odrą.