?????????Z początkiem 2016 roku wystartował nowy program wsparcia zatytułowany „Udział w targach Berlina-Brandenburgii“. Niemiecki region stołeczny będzie prezentował się pod wspólną marką „The German Capital Region“ na narodowych i międzynarodowych imprezach targowych. Administracje obu krajów związkowych Berlina i Brandenburgii ustaliły wspólnie przy udziale przedstawicieli podmiotów gospodarczych szczegóły programu, który umożliwi udział w targach małym i średnim firmom. Planowany jest udział w 42 krajowych i zagranicznych imprezach targowych.