Weihnachtsmarkt im Museumsdorf GlashuetteMinister kultury Brandenburgii Martina Münch skomentowała z zadowoleniem opublikowane wyniki badań Federalnego Urzędu Statystycznego dotyczące muzeów.  „Land Brandenburgia wykazuje z 13 muzeami na 100.000 mieszkańców największą ilość muzeów w stosunku do liczby ludności w skali ogólnoniemieckiej. Zbiory w naszych muzeach przyczyniają się istotnie do zachowania, opieki i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kulturowego. W minionych latach udało nam się dzięki licznym inwestycjom pobudzić rozwój miejsc kultury i tym samym podnieść atrakcyjność Brandenburgii.“