Planowanie i rozbudowa linii kolejowych w Niemczech ma zostać znacznie przyspieszona z inicjatywy szefów rządów Brandenburgii i Berlina. W tym celu rządy Brandenburgii i Berlina przyjęły 19 września na swoich sesjach projekt “Ustawy o wzmocnieniu ochrony klimatu poprzez przyspieszenie rozbudowy infrastruktury kolejowej – ustawa o przyspieszeniu ochrony klimatu”. W Bundesracie została ona przedstawiona 29 września.

Projekt ustawy ma na celu trzy punkty:

  1. w przypadku budowy drugiego toru na istniejącej linii należy zrezygnować z ocen wariantowych i ograniczyć obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.
  2. Federalny Sąd Administracyjny powinien być odpowiedzialny za rozpatrzenie skarg dotyczących pozwoleń, co znacznie skróci czas trwania procesu odwoławczego.
  3. dla wszystkich projektów infrastruktury kolejowej należy jasno określić, że budowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej leży w interesie publicznym.

Woidke: “Niemcy są zbyt powolne i pilnie muszą przyspieszyć. W tym celu dostarczamy bardzo szczupły tekst prawny. Dzięki wdrożeniu tych przepisów procedury planowania i zatwierdzania mogą zostać skrócone o kilka lat. Jest to warunek wstępny znacznie szybszej zmiany mobilności na przyjazny dla klimatu transport kolejowy. Pomaga to nie tylko w ochronie klimatu, ale także oszczędza znaczne koszty i tysiące godzin pracy inżynierów. Ustawa znacznie odciąży sądy, administrację i biura planowania. Naszą inicjatywą chcemy również wesprzeć Pakt dla Niemiec przedstawiony przez kanclerza Olafa Scholza”.

Premier Woidke od lat opowiada się za rozbudową połączeń kolejowych z Polską. Brandenburgia współorganizuje między innymi cykliczny Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy.