Żywa różnorodność w silnej wspólnocie: premier Brandenburgii Dietmar Woidke postrzega Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr jako wybitny przykład udanej współpracy wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. Przemawiając dziś na festynie obywatelskim z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego miasta partnerskiego Guben/Gubin, podkreślił: “Pomiędzy Sprewą, Nysą i Bobrem idea wspólnej, pokojowej i otwartej Europy jest częścią codziennego życia. Niemcy i Polska, Brandenburgia i Lubuskie, samorządy, gminy, stowarzyszenia i wiele, wiele osób tworzy tu wspólnie historię sukcesu.

Woidke kontynuował: “Jesteśmy bardzo świadomi znaczenia naszej przyjaźni z Polską. Jest ona dla nas tak ważna, że zapisaliśmy ją w naszej konstytucji. W naszej strategii sąsiedztwa Brandenburgia-Polska określiliśmy wiele wzajemnie ważnych kwestii. Na przykład pogłębiona zostanie współpraca policyjna i poprawiona wspólna infrastruktura transportowa. Jednocześnie komunikacja między niemieckimi i polskimi władzami w dziedzinie ochrony środowiska musi ulec znacznej poprawie. Należy zapobiegać klęskom żywiołowym, takim jak zeszłoroczne wymieranie ryb w Odrze lub wyschnięcie odnogi Nysy Łużyckiej z powodu obniżenia przez polskie władze dużego jazu na Nysie. Można to zrobić tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu po obu stronach granicy i partnerstwu gmin.

Woidke: “Jako rząd krajowy z zadowoleniem przyjmujemy każdą inicjatywę i aktywnie ją wspieramy. Ale bez ludzi w terenie, którzy żyją Euroregionem, najlepsza wola i największe wsparcie są niczym. 30 lat Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr to 30 lat wspólnego rozwoju, różnorodności i partnerstwa na równej płaszczyźnie. To kreatywność i energia. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr ciężko pracują na rzecz udanej współpracy.”

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr został założony 21 września 1993 roku. Jego nazwa pochodzi od trzech rzek Sprewy, Nysy i Bobra w niemieckich i polskich Łużycach, obejmuje obszar prawie 10.000 kilometrów kwadratowych i obejmuje powiat Spree-Neiße, niezależne miasto Cottbus i południową część województwa lubuskiego. W polskiej części Euroregionu mieszka około 640.000 osób, a w brandenburskiej około 220.000. Euroregion zrzesza prawie 60 polskich i ponad 30 niemieckich członków, w tym miasta, gminy i powiaty województwa lubuskiego, a w Brandenburgii powiat Sprewa-Nysa oraz miasta Cottbus, Guben i Forst. Ponadto są to partnerzy gospodarczy i społeczni, instytucje naukowe, a także kluby, stowarzyszenia i osoby prywatne.