20150603_hebei

Współpraca między Brandenburgią i chińską prowincją Hebei zostaną nadane nowe ramy. 3 czerwca podpisana została w Shijiazuhuang deklaracja współpracy przez goszczącego w Chinach premiera Brandenburgii Dietmar Woidke oraz Zhang Qingwei gubernatora prowincji. Głównymi elemantami zawartego porozumienia są gospodarka i handel, w szczególności gospodarka wodna, współpraca między wyższymi szkołami technicznymi i jednostkami badawczymi oraz między podmiotami gospodarczymi i naukowymi. Poza tym, zacieśnieniu ma ulec współpraca kulturalna oraz partnerstwo na płaszczyźnie szkolnej.