Całkowity budżet kraju związkowego Brandenburgia na budowę dróg w 2023 roku wynosi 379 mln euro. Dostępne środki zostaną wykorzystane na planowanie, inwestycje i eksploatację dróg na drogach federalnych i krajowych oraz na wspieranie dróg gminnych.

Na drogi federalne rząd federalny udostępnia w tym roku krajowi związkowemu Brandenburgia 150 mln euro. Ale również sama Brandenburgia kontynuuje inwestycje w swoje drogi krajowe, przeznaczając na planowanie, budowę i utrzymanie dróg łącznie 167 mln euro. Oznacza to, że będą kontynuowane, zakończone lub rozpoczęte 122 projekty, z których 60 na drogach federalnych i 62 na drogach krajowych. Nacisk położony jest przy tym na poprawę warunków ruchu na lokalnych drogach przelotowych, systematyczną konserwację obiektów mostowych oraz utrzymanie i budowę nowych ścieżek rowerowych.

Na finansowanie budowy dróg gminnych w 2023 roku przeznaczone są środki w wysokości 62 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie projektów ważnych dla ruchu drogowego, takich jak budowa gminnych ścieżek rowerowych i chodników, remont dróg powiatowych i gminnych oraz obiektów mostowych.