Brandenburgia pilnie poszukuje młodych talentów – znajduje to odzwierciedlenie w ponownym wzroście liczby oferowanych praktyk zawodowych w gospodarce i administracji.

W całym kraju związkowym liczba oferowanych praktyk przekroczyła liczbę kandydatów, choć istnieją różnice regionalne. Liczba oferowanych praktyk przekracza poziom sprzed epidemii koronawirusa. W całej Brandenburgii liczba osób poszukujących miejsc odbywania praktyki nadal spada, ale różnica między podażą a popytem powiększa się. Wzrosła również liczba nieobsadzonych miejsc szkoleniowych.

Wszystkie strony zaangażowane w rynek szkoleniowy – rząd Brandenburgii, agencje zatrudnienia i urzędy pracy, a także stowarzyszenia, izby i związki zawodowe – podjęły w obliczu tych wyzwań szeroko zakrojone wspólne wysiłki, aby połączyć jak najwięcej osób poszukujących praktyk zawodowych z firmami szkoleniowymi i wspólnie promować kraj związkowy Brandenburgia.

Od początku października 2022 r. do końca września 2023 r. łącznie 12 370 młodych ludzi w Brandenburgii zarejestrowało się w biurach pośrednictwa pracy w celu uzyskania wsparcia w poszukiwaniu miejsca nauki zawodu. Było to o 1,2% mniej niż w ubiegłym roku. Liczba miejsc nauki zawodu w zakładach pracy zarejestrowanych przez agencje pracy wzrosła natomiast o 3,5 procent do 14.964. 1.328 kandydatów pozostawało bez zatrudnienia pod koniec września, o 149 więcej niż rok temu. Spośród miejsc na szkoleniach zawodowych w firmach, 2 645 pozostawało nieobsadzonych. Było to o 7,8 procent więcej niż we wrześniu 2022 roku.