Zarówno ministersto oświaty Brandenburgii jak i miasto Frankfurt nad Odrą dążą do poszerzenia możliwości nauki języka polskiego w przygranicznym mieście. W wypracowanej wspólnie deklaracji obie strony potwierdziły wolę stworzenia dalszych ofert w szkołach, z celem powiększenia grupy osób posługujących się komunikatywnie językiem polskim w życiu prywatnym i zawodowym. Jest to dalszy ważny krok w celu wzmocnienia relacji międzyludzkich w regionie przygranicznym.

Minister oświaty Brandenburgii Britta Ernst: „Dobrosąsiedzkie stosunki z Polską jest sprawą leżącą na sercu polityki rządu krajowego. Nauka języka polskiego jest ważnym przyczynkiem do tego.“

Nadburmistrz René Wilke: „Europejskie podwójne miasto Frankfurt nad Odrą – Słubice pozyskuje swój potencjał z interakcji międzyludzkich. Dzięki dwujęzycznemu nauczaniu chcemy w przyszłości wzmocnić relacje między Polakami i Niemcami oraz nadać własny, niepowtarzalny profil oświacie tutaj, w sercu Europy.“