Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas i premier Brandenburgii Dietmar odwiedzili w miniony poniedziałek (5. sierpnia) Frankfurt nad Odrą i Słubice. Podczas wizyty Woidke powiedział: „W tym roku obchodzimy 80 rocznicę napaści Niemiec na Polskę połączoną z milionowym mordem i cierpieniem. Nie popadnie to nigdy w niepamięć. Po 1945 roku nie istniała otwarta granica między tak zwanymi braterskimi krajami. Dlatego dla mnie dzisiejsza współpraca przygraniczna jest cudem normalności. Jestem wszystki w niej uczestniczącym wdzięczny.“

Maas i Woidke spotkali się w Collegium Polonicum w Słubicach z z nadburmistrzem Frankfurtu René Wilke  i burmistrzem Słubic Mariuszem Olejniczakiem. Woidke chwalił wspólnie przez oba miasta zrealizowane projekty, jak sieć ciepłownicza, polsko-niemieckie Centrum Kooperacji czy też plany wspólnego aquaparku. „Korzyści z tych projektów czerpią mieszkańcy po obu stronach.“ Podwójne miasta graniczne nazwał Woidke ważnym motorem integracji europejskiej. „Szczególnie widoczne jest to w wypadku Słubic i Frankfurtu nad Odrą“.

Po wspólnym przejściu mostem miejskim politycy odwiedzili gimnazjum imienia Karola Liebknechta, w którym uczą sie wpólnie od 1992 roku uczniowie ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą i wzięli udział w dyskusji z polską i niemiecką młodzieżą. Po dyskusji Maas podsumował: „Moje spotkanie z polsko-niemieckimi klasami nastraja mnie optymistycznie na przyszłość: tutaj wyrasta wielu ambasadorów i ambasadorek polsko-niemieckich relacji.“