Foto: (c) dpa

Foto: (c) dpa

Koordynator stusunków z Polską rządu federalnego, premier Brandenburgii Dietmar Woidke przyjął z zadowoleniem wiadomość, że Bundestag podjął uchwałę, na mocy której zwiększony zostanie w tym roku budżet Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dodatkowy milion euro. Tym samym po stronie niemieckiej stoi 7 milionów euro do dyspozycji. Woidke opowiada się za wpisaniem na stałe do budżetu federalnego tego zwiększenia środków.

Woidke: „Tym samym mogłoby ministerstwo wesprzeć Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży zasadniczymi, dodatkowymi środkami. Dzięki temu większa liczba młodzieży z Polski i Niemiec mogłaby wziąć udział w projektach wymiany, nawiązywać przyjaźnie ponad granicami i łatwiej zrozumieć punkt widzenia innych. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście trudnej sytuacji politycznej w Europie. Nłodzi ludzie to przyszłość naszego kontynentu. Od nich będzie zależało, czy będziemy mogli w Europie nadal żyć w wolności, pokoju i demokracji. Dlatego też środki PNWM powinny zoistać na stałe zwiększone o jeden milion euro rocznie.“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zrealizowała od 1993 roku projekty, w któ®ych wzięło udział 2,8 miliona młodych osób z obu krajów. Instytucja finansowana jest przez oba państwa. Jej niemiecka centrala znajduje się w Poczdamie.