Premier Brandenburgii Dietmar Woidke określił Euroregion jako ważny filar polsko-niemieckiej współpracy. „W przeciągu 25 lat od swojego założenia rozliczne zrealizowane projekty były motorem napędowym wspólnego rozwoju regionu granicznego“, powiedział Woidke będący jednocześnie koordynatorem rządu niemieckiego do spraw kontaktów z Polską z okazji dzisiejszych uroczystości jubileuszowych w Zielonej Górze.

Do najważniejszych zadań Euroregionu należy wspieranie regionalnej gospodarki jak i wspólnej tożsamości i poczucia wspólnoty w regionie.
Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr został założony w Gubinie 21 września 1991 roku. Jest on jednym z czterech Euroregionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.