Asylbewerber EH Asylbewerber EHW pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku Brandenburgia przyjęła 5.833 osoby ubiegające się o azyl, poinformował Ingo Decker, rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych. W porównywalnym okresie ubiegłego roku było to 3.700 osób. Jednak w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 roku, kiedy Brandenburgia przyjęła prawie 18.000 osób, liczba ta znacznie spadła.