GolzeZgodnie z przedstawionymi wynikami nowych danych zebranych przez Instytut Badawczego Rynku Pracy i Zatrudnienia (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Instytut prowadzi od 1996 roku co roku systematyczne ankiety wśród pracodwców w Brandenburgii dotyczących oceny rynku pracy. Tegoroczne wyniki potwierdzają trend ostatnich lat – zapotrzebowanie na siłę roboczą w Brandenburgii stale rośnie. Szczególnie duży wzrost odnotowano w przypadku pracowników wykwalifikowanych, w pierwszym półroczu 2014 ukazało się 59.000 ofert pracy, jedna czwarta z nich pozostała bez odpowiedzi.

Minister Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Brandenburgii, Diana Golze skomentowała wyniki badań: „Rynek pracy Brandenburgii rozwija się nadal pozytywnie. Zapotrzebowanie na siłę roboczą znajduje się na wysokim poziomie. Do taj pory udało się zawsze obsadzić większość miejsc pracy, jednak zabezpieczenie zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą będzie dla brandenburskich firm coraz większym wyzwaniem.“