Gabinet Brandenburgii przyjął wczoraj (27.04.2021) nowelizację rozporządzenia w sprawie

kwarantanny w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Jej najważniejszy punkt

stanowi, że osoby wjeżdżające oraz powracające z obszarów ryzyka i obszarów o

wysokiej zachorowalności nie muszą udawać się na izolację domową, jeżeli co

najmniej 14 dni wcześniej otrzymały pełną ochronę przyjmując jedną ze

szczepionek przeciwko koronawirusowi, dopuszczoną do obrotu w UE. Złagodzenie

restrykcji nie ma zastosowania do osób wjeżdżających i powracających z obszarów

występowania wariantów wirusa. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu

jutrzejszym 28 kwietnia i będzie obowiązywać do 22 maja 2021 r. włącznie.

Premier Dietmar Woidke, który jest równocześnie koordynatorem rządu

federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej,

stwierdził: „Cieszę się, że udało nam się uczynić ten krok. Niesie on ulgę, a dla wielu

ludzi z polsko-niemieckiego pogranicza stanowi krok w kierunku większej

normalności w życiu codziennym.”

Co więc konkretnie obowiązuje w przyszłości: kto wjeżdża lub powraca do

Brandenburgii z obszaru ryzyka lub obszaru o wysokiej zachorowalności (np. z

Polski) nie będzie musiał udawać się na dziesięciodniową domową izolację, jeżeli

został w pełni zaszczepiony przeciwko koronawirusowi szczepionką

dopuszczoną do obrotu w UE (uwaga: rosyjska szczepionka Sputnik V nie

uzyskała do tej pory takiego dopuszczenia).

Oznacza to w praktyce nie tylko ułatwienia w ramach tzw. „małego ruchu

granicznego“, np. z Polską. Czyli osoba w pełni zaszczepiona, która udaje się w

podróż do naszego wschodniego sąsiada np. na zakupy lub do lekarza i stamtąd

powraca, wciąż musi mieć negatywny wynik testu, który nie może być starszy niż

48 godzin, jednak nie musi już przechodzić dziesięciodniowej kwarantanny.

Warunek jest taki, by ostatnie szczepienie wymagane dla pełnej ochrony miało

miejsce co najmniej 14 dni wcześniej. Należy mieć ze sobą odpowiednie

potwierdzenie – czy w formie osobnego dokumentu w języku niemieckim,

francuskim i angielskim, czy pod postacią świadectwa szczepienia – i przedłożyć je

niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie. Proszę pamiętać o tym, że

jeżeli osoby w pełni zaszczepione w momencie wjazdu lub w ciągu dziesięciu dni

po wjeździe wykazują objawy Covid 19, to również one podlegają pod znane

przepisy dotyczące kwarantanny i wykonywania testów.

Nowe ułatwienia nie mają zastosowania w przypadku w pełni zaszczepionych

podróżnych, którzy wjeżdżają i powracają z obszarów występowania

wariantów wirusa, ponieważ niektóre warianty wirusa mogą zmniejszać ochronę

uzyskaną dzięki szczepieniu, a ryzyko przeniesienia wirusa pozostaje. Z tego

powodu podróżni ci muszą nadal udawać się na czternastodniową kwarantannę,

której czas trwania nie może ulec skróceniu.

Zmiana ta nie narusza pozostałych przepisów rozporządzenia w sprawie

kwarantanny. Przepisy dotyczące osób dojeżdżających do pracy, pracowników

transgranicznych oraz pozostałych grup osób, które przekraczają granicę z

ważnych powodów, obowiązują bez zmian.“

Już wkrótce przegląd najważniejszych przepisów zostanie zaktualizowany na

stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego

(MIK) Homepage des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK).