Poczdam, 20.03.2021 r.

Informacja prasowa

Polska oficjalnie obszarem wysokiego ryzyka – Woidke: zachować kluczowe arterie życia w regionie przygranicznym, reagując w sposób wyważony

Po wczorajszym zakwalifikowaniu Polski jako obszaru wysokiego ryzyka, premier Dietmar Woidke ogłosił umiarkowane ograniczenia w mobilności przy przekraczaniu granicy. Jednocześnie koordynator rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej podkreślił, że „uczynimy wszystko, aby nowe ograniczenia w jak najmniejszym stopniu zaciążyły na życiu i pracy transgranicznej. Ważne jest to, że granica pozostaje otwarta.“

Wczoraj rząd federalny zaklasyfikował Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności, o czym poinformował Instytut Roberta Kocha. Są to obszary ryzyka o szczególnie wysokiej częstotliwości występowania zachorowań. W Polsce od kilku tygodni wzrasta liczba nowych zakażeń COVID-19, utrzymujących się znacznie powyżej progu zachorowalności i wynoszącego w ciągu tygodnia 200, a obecnie nawet powyżej 300 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Decyzja ta oznacza, że już od niedzieli 21.03. od godz. 0:00 obowiązywać będą zaostrzone przepisy dotyczące wjazdu do Niemiec. W przededniu podjęcia decyzji przedstawicielki i przedstawiciele obu rządów pozostawali ze sobą w ścisłym kontakcie. Polska ogłosiła ogólnokrajowy lockdown od 20.03., reagując w ten sposób na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń.

Woidke: „Polska zmaga się z trzecią falą pandemii.  Liczba zachorowań jest u naszych sąsiadów obecnie tak wysoka, że cały kraj musiał zostać uznany za obszar o wysokiej zachorowalności. Bardzo nad tym ubolewam i życzę polskim sąsiadom, aby sytuacja niebawem znów się uspokoiła. Zamierzam wkrótce omówić tę sytuację z moim polskim partnerem.

Ponieważ sytuacja w Niemczech jest również krytyczna, konieczne jest obecnie ograniczenie mobilności transgranicznej. Niestety, pandemia nie pozostawia nam innego wyboru. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić jak najmniejszy wpływ obostrzeń na życie i pracę w wymiarze transgranicznym, przewidując wyjątki dla pracowników transgranicznych. Naszym celem jest utrzymanie kluczowych arterii życia regionu przygranicznego. Ograniczenia na granicy są tylko tymczasowe i muszą być umiarkowane. To od nas wszystkich i naszego zachowania zależy, czy uda się powstrzymać pandemię.“

Głównym punktem surowszych przepisów dotyczących wjazdu jest to, że oprócz istniejącego już obowiązku kwarantanny oraz wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu należy zawsze mieć przy sobie aktualny, ujemny wynik testu na obecność koronawirusa.

Wjazd z obszaru wysokiej zachorowalności, jakim jest Polska, do Brandenburgii jest zatem od najbliższej niedzieli zasadniczo możliwy tylko po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie może być wykonany wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Osoby dojeżdżające do pracy i korzystające z ofert kształcenia muszą być testowane dwa razy w tygodniu. Aby sprostać prawdopodobnie zwiększonemu zapotrzebowaniu na zaświadczenia o wyniku testu, rząd landowy wspiera tworzenie dodatkowych punktów testowych w bezpośrednim sąsiedztwie silnie uczęszczanych przejść granicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego we współpracy z zewnętrznym usługodawcą zaplanowało w tym celu wstępnie trzy punkty testowe we Frankfurcie nad Odrą, na autostradzie federalnej nr 12 i w Guben. Wszystkie trzy punkty testowe rozpoczną pracę 22 marca od godziny 7:00. Ponadto obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, którą można zakończyć najwcześniej piątego dnia z kolejnym negatywnym wynikiem testu.

Zwolnienia z obowiązku kwarantanny mają nadal zastosowanie do osób dojeżdżających do pracy za granicą oraz pracowników transgranicznych, którzy przekraczają granicę w celu podjęcia pracy, nauki w szkole, studiów, dalszego kształcenia lub w celu odwiedzenia bliskich członków rodziny lub partnerów życiowych. Pracownicy muszą posiadać zaświadczenie od pracodawcy o konieczności wykonywania pracy; dotyczy to również osób, które korzystają z transgranicznych ofert edukacyjnych, w tym nauki zawodu. Mimo to muszą jeszcze wypełnić cyfrową deklarację wjazdu. Obowiązek zarejestrowania się, przeprowadzenia testu i kwarantanny nie dotyczy osób przejeżdżających tranzytem. Są one jednak z reguły zobowiązane do opuszczenia terenu Republiki Federalnej Niemiec jak najkrótszą drogą.

Jeżeli w przyszłości Polska zostanie uznana za obszar występowania wariantów wirusa, zastosowane zostaną dalsze zaostrzone środki.

Niezależnie od tego rząd federalny i premierzy wszystkich krajów związkowych nadal apelują o rezygnację z podróży w obrębie Niemiec i za granicę, o ile nie są one absolutnie konieczne.

W kwestii szczegółowych regulacji patrz: 1. Rozporządzenie o kwarantannie: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv  2. Faktenblätter Einreise nach Brandenburg des MIK  (Ulotki informacyjne odnośnie wjazdu do Brandenburgii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego)