Rzecznik rządu Brandenburgii Florian Engels informuje o wynikach posiedzenia rządu:

Rząd krajowy zatwierdził aktualizację rozporządzenia o kwarantannie na wczorajszym

posiedzeniu gabinetu. Wchodzi ona w życie jutro, w czwartek 11 marca, i obowiązuje do 2

kwietnia włącznie. Zgodnie z tym osoby wjeżdżające do Brandenburgii muszą nadal uwzględniać

obowiązujące obowiązki w zakresie rejestracji, testów i kwarantanny.

Rozróżnia się tutaj, czy osoby wjeżdżające lub powracające z zagranicy przebywały przed

wjazdem w (1) obszarze ryzyka, (2) obszarze wysokiej zachorowalności lub (3) obszarze

występowania wariantów wirusa. W zależności od klasyfikacji ryzyka wyjątki obejmują osoby

dojeżdżające do pracy na granicy, pracowników sezonowych lub osób odwiedzających

najbliższych członków rodziny. Naruszenie zasad może być karane grzywną w wysokości do

25.000 euro.

Dzięki dostosowaniu rozporządzenia o kwarantannie, rząd krajowy podejmuje niezbędne środki

ostrożności w celu spełnienia obowiązkowych wymogów ochrony przed zakażeniem. Na przykład

obowiązek kwarantanny został przedłużony z 10 do 14 dni w przypadku wjazdu z (3) obszaru

występowania wariantów wirusa. Równocześnie podjęto ustalenia dotyczące utrzymania ciągłości

pracy zakładów oraz wymiany zawodowej i rodzinnej w rejonie przygranicznym z Polską. Dla osób

dojeżdżających do pracy na granicy i osób często przekraczających granicę ze względu na pracę lub

kształcenie stworzono wyjątki, m.in. w zakresie korzystania z usług dziennej opieki nad dziećmi,

uregulowano możliwości wjazdu dla pilnie potrzebnych pracowników sezonowych oraz przedłużono

do 14 dni obowiązek kwarantanny w przypadku wjazdu z (3) obszaru występowania wariantów wirusa.

„Mały ruch graniczny”, np. w celu dokonania zakupów w Polsce, nadal prowadzi do obowiązku

kwarantanny. Obowiązek złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu pozostaje w mocy i jest regulowany

przepisami federalnego rozporządzenia w sprawie wjazdu.

Pełny tekst komunikatu prasowego z przykładami wyjątków w zależności od kategorii osób.

Kompletna lista przepisów po niemiecku dotyczących obowiązkowej rejestracji, testów i kwarantanny.