Urząd Miasta Szczecina wraz z Euroregionem Pomerania wydał wydał poradnik zatytułowany „Broszura transgraniczna – życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu“ i zawierający szereg praktycznych porad dla Polaków i Polek mieszkających i/lub pracujących na terenie Niemiec oraz Niemców mieszkających i/lub pracujących w Polsce. Znaleźć w niej można informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, klas podatkowych, prawa podatkowego, obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń, świadczeń socjalnych oraz dalsze kwestie związane między innymi z obowiazkiem meldunku, ubezpieczeniem samochodu, obowiazkiem szkolnym, nieruchomościami.

Broszura wydana została ze środków INTERREG A i ściągnąć ją można bezpłatnie na stronie Euroregionu Pomerania.