W nocy z soboty na niedzielę (od 05.12.2021, od północy) Polska została zaklasyfikowana przez rząd federalny jako obszar wysokiego ryzyka.

Dla większości osób wjeżdżających do Niemiec nic nie ulegnie zmianie. Dla zaszczepionych osób wjeżdżających do Niemiec nie zmieniło się w praktyce nic. Regulacje dotyczą jedynie niezaszczepionych osób wjeżdżających do Niemiec. Zmiany nie obejmują osób niezaszczepionych, jeśli przekraczają one granicę regularnie z powodów zawodowych lub edukacyjnych lub na czas krótszy niż 24 godziny przebywając jedynie w obszarze przygranicznym.

Obszerne informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu im. Roberta Kocha:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Opisane tam są również regulacje odnośnie wyjątków dotyczących niezaszczepionych osób wjeżdżających do Niemiec, tzn. przypadki, w których osoby niezaszczepione przy wjeździe do Niemiec nie potrzebują dokonać rejestracji wjazdu ani nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.

Podstawa prawna znajduje się tutaj:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

Wszystkie regulacje dotyczące wyjątków znajdują się w § 6 rozporządzenia ws. wjazdu na terytorium Niemiec w związku z pandemią Covid-19.

Osoby wjeżdżające do Niemiec, które nie są zaszczepione i nie mogą powołać się na żaden z wyjątków z rozporządzenia, podlegają obowiązkowi elektronicznej rejestracji wjazdu na terytorium Niemiec za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://www.einreiseanmeldung.de oraz podlegają obowiązkowi odbycia dziesięciodniowej kwarantanny.