turbinenbauerPrzedsiębiorstwa z Brandenburgii wyeksportowały w 2015 roku towary o rekordowej wartości 14,2 miliarda euro. W porównaniu z rokiem poprzednim wielkość eksportu wzrosła o 7,2% i osiągnęła tym samym wartość przekraczającą średnią ogólnoniemiecką (wzrost +6,4%). „Przedsiębiorstwa z Brandenburgii pokazały, że coraz lepiej potrafią wykorzystywać szanse płynące z globalizacji i znajdują rynki zbytu dla swoich produktów. Jest to ważnym warunkiem do dalszego wzrostu i stabilnych miejsc pracy w regionie.“ powiedział minister gospodarki landu Albrecht Gerber.

Najwięcej towarów o wartości 2,3 miliarda euro z Brandenburgii trafiło do USA, Polska znalazła się w tym rankingu na drugim miejscu z 1,9 miliarda euro. Ogólnie największym odbiorcą brandenburskich produktów są kraje Unii Europejskiej, 60% eksportu trafia do eurpejskich sąsiadów.

Najważniejszymi towarami eksportowymi były produkty przemysłu lotniczego (15,8%) oraz przemysłu farmaceutycznego (15,5%). Na dalszych miejscach znalazły się samochody ciężarowe i specjalnego użytku oraz stal.