W 1997 roku „powódź tysiąclecia“ na Odrze dotknęła nie tylko Polskę i Czechy, ale również Niemcy w tym szczególnie Brandenburgię. Tysiące osób musiało zostać ewakuowanych, szkody oszacowano na kilkaset milonów euro.

Od tego czasu  zostało wzmocnionych 90 procent głównych wałów przeciwpowodziowych. W samym 2023 roku Ministerstwo Środowiska Brandenburgii zainwestowało około 43,6 mln euro w ochronę przeciwpowodziową. Taka sama kwota jest planowana na 2024 roku z funduszy unijnych, federalnych i krajowych. Łącznie od 1997 roku w ochronę przeciwpowodziową w Brandenburgii zainwestowano około 876 mln euro. Ponadto Ministerstwo Środowiska inwestuje około 9 milionów euro rocznie w utrzymanie obiektów ochrony przeciwpowodziowej.

W ostatnich tygodniach ochrona przeciwpowodziowa w Brandenburgii wytrzymała napór mas wody. Jednak obecna, przedłużająca się sytuacja powodziowa wymaga, aby wały przeciwpowodziowe – zwłaszcza na Łabie – były regularnie kontrolowane, aby można było w porę wykryć wszelkie zmiękczenia. W ciągu ostatniego roku Brandenburgia nadal ciężko pracowała nad poprawą ochrony przeciwpowodziowej. Główne wały przeciwpowodziowe na Łabie w rejonie Prignitz zostały już prawie w 99 procentach zrekultywowane. W Mühlberg nad Łabą wzmocniono już około dwóch trzecich linii wałów, które miały zostać zrekultywowane.

Foto: Patrick Pleul / Picture Alliance