Pk zu ein Jahr "Bündnis für Brandenburg"Premier Dietmar Woidke wezwał przyszłych policjantów do czujności wobec przejawów prawicowego ekstremizmu i antysemityzmu. „W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla rasizmu“, powiedział Woidke w poniedziałek w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu. Wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Brandenburgii Karl-Heinzem Schröterem spotkał się on tam z byłym więźniem obozu koncentracyjnego  Auschwitz i śledczym w procesie Eichmanna, Michaelem Goldmann-Gilead. Odwiedził on Szkołę Polcji aby wziąść udział w dyskusji z adeptami policji.

Policja w Brandenburgii stale poszukuje odpowiednich kandydatów do pełnienia służby policyjnej. Posiadanie obywatelstwa polskiego nie odgrywa żadnego znaczenia. Dzięki Unii Europejskiej każdy mieszkaniec UE ma dziś możliwość nauki zawodu czy podjęcia studiów w wybranym przez siebie kraju. Również policja brandenburska chce dołączyć do tej idei europejskiej i umożliwić Polakom władającym dobrze językiem niemieckim zostanie policjantką lub policjantem w Brandenburgii.

Więcej informacji na stronie: policja-brandenburgia-kariera.pl