Brandenburska Minister ds. Europy Katrin Lange, powiedziała, że nowe przepisy dotyczące wjazdu do Niemiec, wchodzące w życie 10 kwietnia 2020 r., są „rozsądne, celowe i zrównoważone”. Gabinet zatwierdził dziś w Poczdamie odpowiednie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Brandenburgii. Minister Lange podkreśliła, że przepisy zawierają wspaniałomyślne rozwiazania, np. dla osób dojeżdżających codziennie do pracy z Polski.

Wyraźnie przepisy w sprawie kwarantanny nie dotyczą osób, które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a miejscem pracy (osoby dojeżdżające i powracające codziennie do pracy) lub które wjeżdżają do Niemiec na czas określony z przyczyn zawodowych lub medycznych. Pracownicy sezonowi są również zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny. Osoby takie chcąc podjąć pracę na okres co najmniej trzech tygodni mogą nadal wjeżdżać do Niemiec, jeżeli w miejscu, w którym pracownicy będą zakwaterowani i w którym pracują, w ciągu pierwszych 14 dni po wjeździe podjęte zostaną wewnątrzzakładowe środki higieny i działania mające na celu uniknięcie kontaktów z osobami spoza grupy pracowniczej. Ponadto podróżujący powinni nosić ze sobą odpowiednie zaświadczenie. Na przykład, osoby dojeżdżające codziennie do pracy powinny mieć przy sobie wystawione przez pracodawcę zaświadczenie stwierdzające, że pracują w Brandenburgii.

„Rozporządzenie daje w szczególności naszym polskim sąsiadom możliwość dalszego wjazdu do Brandenburgii, o ile nie wynika on z przyczyn turystycznych lub podobnych”, powiedziała minister Lange. „Jest to zatem dobry kompromis między koniecznymi działaniami prewencyjnymi w związku z koronawirusem a pragmatycznymi uregulowaniami. To rozwiązanie jest  w interesie ludzi po obu stronach Odry i Nysy”.

Treść rozporządzenia