Firmy, które zatrudniają pracowników na co dzień mieszkających w Polsce i dojeżdżających do Brandenburgii do pracy, otrzymają rekompensatę w wysokości 65 euro za dzień za osobę. Do sumy tej doliczane jest w razie potrzeby 20 euro dziennie na każdego członka rodziny, który przebywa w kraju związkowym Brandenburgia. Tym samym zniwelowane mają zostać dodatkowe koszta, które związane są na przykład z koniecznością wynajmu hoteli, pensjonatów, wyżywienie lub innymi wydatkami.

Wypłata dotacji przebiega za pośrednictwem odpowiedzialnych Izb Przemysłowo-Handlowych i Izb Rzemieślniczych. Przedsiębiorstwa w tym w szczególności działające w branży opieki zdrowotnej lub rolnictwie, które nie należą do Izb otrzymają wsparcie od regionalnie przynależnych Izb Przemysłowo-Handlowych.

Formularze, za pomocą których przedsiębiostwa zgłaszać mogą zapotrzebowanie w przynależnych Izbach będą wkrótce dostępne.

Odnośnie procedury: przejęcie kosztów przez kraj związkowy nastąpi wstecznie od 27 marca 2020 i trwać będzie tak długo, jak długo w mocy pozostaną przepisy dotyczące kwarantanny po polskiej stronie, najdłużej jednak przez (w tym momencie) trzy miesiące.

Rekompenstata dodatkowych wydatków dla polskich pracowników (w razie potrzeby również ich rodzin), którzy mają stałe zamieszkanie w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy nastąpi zwrotnie po złożeniu wniosku.

Izb Rzemieślnicze znaleźć można na podstawie kodu pocztowego na stronie www.handwerkskammer.de

Lista Izb Przemysłowo-Handlowych (Industrie- und Handelskammern) w Brandenburgii:

IHK Potsdam: https://www.ihk-potsdam.de/
Adresse: Breite Straße 2 a-c
14467 Potsdam
Telefon: +49 331 2786-0

IHK Ostbrandenburg: https://www.ihk-ostbrandenburg.de/
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 335 5621-0

IHK zu Cottbus // https://www.cottbus.ihk.de/
Industrie- und Handelskammer zu Cottbus
Goethestraße 1
03046 Cottbus
Telefon: +49 355 365-0