Polska wprowadza nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla osób dojeżdżających do pracy –
od piątku przestaną obowiązywać dotychczasowe wyjątki

Poczdam – Minister Finansów i Spraw Europejskich Katrin Lange wystosowała apel do osób dojeżdżających z Polski do pracy w Brandenburgii, aby pozostały w Brandenburgii i dalej pracowały dla swoich dotychczasowych pracodawców. Powodem tego apelu jest nowe rozporządzenie polskiego Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym od 27 marca zniesione zostanie dotychczasowe zwolnienie osób dojeżdżających codziennie do pracy za granicą z obowiązującej 14-dniowej kwarantanny przy wjeździe do Polski.

Lange: “Zostańcie tu!”

Lange zaapelowała dziś do wszystkich osób, które dojeżdżają do pracy w Brandenburgii z Polski: “Zostańcie tu! Kraj związkowy Brandenburgia udzieli Państwu wsparcia, jeżeli będziecie Państwo kontynuować pracę zawodową u nas. Przeznaczymy na to również pieniądze. W tym celu w bardzo krótkim czasie zostaną uzgodnione działania na rzecz wsparcia finansowego dla osób dojeżdżających do pracy. Analizowane są różne opcje. Zostacie u nas!”, powiedziała dziś Lange w Poczdamie. Podobne uregulowania obowiązują już w Saksonii dla pracujących tam osób dojeżdżających z Republiki Czeskiej. Lange stwierdziła, że rozwiązania te mogą posłużyć nam za wzór, chociaż możliwe są również inne regulacje.

W krótkim czasie zostaną przygotowane konkretne przepisy.

Minister wezwała powiaty, gminy i pracodawców do udzielenia zainteresowanym polskim pracownikom kompleksowej i możliwie jak najszybszej pomocy w zorganizowaniu ich pobytu w Brandenburgii.

Działając w porozumieniu z zespołem zarządzania kryzysowego ds. koronawirusa oraz organizacjami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki opracuje w najbliższym czasie przepisy pozwalające na wdrożenie planowanego wsparcia; uzgodnienia są już w toku. “Jednak teraz istotne jest, aby polscy pracownicy zostali tutaj! W przeciwnym razie, jeżeli nic nie zmieni się w nowych polskich przepisach, nie będą mogli od piątku przychodzić do pracy“- powiedziała Lange. “Ta sytuacja bardzo mnie niepokoi “, dodała minister.

Minister Spraw Europejskich obawia się “poważnych konsekwencji“

Nie wiadomo, jak wiele osób dojeżdżających do pracy w Brandenburgii może zostać dotkniętych nowymi przepisami polskiego Ministerstwa Zdrowia. Może to być nawet pięciocyfrowa liczba. Polscy pracownicy odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, w opiece (domowej) oraz w wielu innych sektorach usług. Tu pracują także osoby zatrudnione w rzemiośle, produkcji i logistyce. “Jeśli ci pracownicy z Polski znikną od piątku, ponieważ nie będą mogli wjechać do naszego kraju, Brandenburgia będzie musiała stawić czoła poważnym konsekwencjom tej sytuacji, dotykającym nawet tak wrażliwe obszary infrastruktury krytycznej, jak system opieki zdrowotnej“, powiedziała Lange, wyjaśniając powody wprowadzania środków ochronnych.

Rząd Brandenburgii prowadzi uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i stroną polską w celu znalezienia rozwiązania tego problemu. Minister wskazała na trwające obecnie rozmowy między stroną niemiecką a czeską, których celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań w porównywalnej sytuacji, szczególnie w przypadku systemu opieki zdrowotnej. Być może przyczyni się to do zmiany regulacji z Polską, które nas czekają – powiedziała minister. “Mam nadzieję, że jeszcze coś się tu zmieni“, stwierdziła Lange.

Tło sytuacji:

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia polskiego Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zaczynają obowiązywać kolejne ograniczenia przy przekraczaniu granicy. Dotyczą one osób, które na co dzień mieszkają w Polsce lub w kraju sąsiednim i dojeżdżają do sąsiedniego państwa do pracy regularnie przekraczając granicę. Do tej pory osoby te mogły przekraczać granicę w drodze do i z pracy i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą zwolnienia były dokumenty poświadczające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 0:00), obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna obejmie również osoby dojeżdżające do pracy. Ograniczenia te wchodzą w życie na całej granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.