Informacja prasowa, Poczdam, 03.02.2021

Rząd Krajowy przyjął dziś w procedurze obiegowej nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny. Rozporządzenie wchodzi w życie w piątek 5 lutego i będzie obowiązywać przez cztery tygodnie do 4 marca. Na mocy tego dokumentu zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne zasady dotyczące wjazdów i powrotów z (1) krajów o wysokiej zachorowalności oraz z (2) państw, w których występują mutacje koronawirusa (warianty wirusa). W dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowa reguła, w myśl której osoby wjeżdżające do Brandenburgii z (3) państwa ryzyka muszą co do zasady udać się na kwarantannę i wykonać test na koronawirusa. Wśród tych państw znajduje się sąsiad Brandenburgii – Polska. Aktualna klasyfikacja krajów jest publikowana przez Rząd Federalny (Stosowny link oraz dalsze informacje: Informacje o ograniczeniach wjazdu i przepisach dotyczących kwarantanny w Niemczech – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (auswaertiges-amt.de). Obowiązują pewne wyjątki, które zależą od klasyfikacji ryzyka, np. dla osób dojeżdżających do pracy za granicą lub osób odwiedzających bliskich członków rodziny. Obowiązek kwarantanny dla małego ruchu granicznego pozostaje bez zmian. Naruszenie tych zasad podlega karze grzywny w wysokości do 25.000 euro.

Konkretnie ustalono, że wszystkie osoby przyjeżdżające z (2) państw, w których występują warianty wirusa muszą obligatoryjnie przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Wynik ten nie może być starszy niż 48 godzin i musi być dostępny w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Wciąż są dopracowywane szczegółowe regulacje dla osób wjeżdżających z (1) krajów o wysokiej zachorowalności, których ogłoszenie nastąpi oddzielnie. Osoby przyjeżdżające z (3) „normalnych” obszarów ryzyka mogą wjechać bez testu, ale są zobowiązane do poddania się testowi na koronawirusa w ciągu 48 godzin od wjazdu.

Niezależnie od tego, z którego obszaru ryzyka (1, 2 lub 3) następuje wjazd, obowiązuje co do zasady dziesięciodniowa kwarantanna. Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu, który można przeprowadzić od piątego dnia kwarantanny. W przypadku wszystkich 3 kategorii rejonów z obowiązku kwarantanny są wyłączone osoby przejeżdżające tranzytem i osoby, które przebywają w Brandenburgii krócej niż 72 godziny, jeśli ich obecność jest potrzebna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej lub gdy są pracownikami zatrudnionymi w związku z przepływem towarów i osób.

Przy wjeździe z „normalnego” obszaru ryzyka (3) obowiązują kolejne wyjątki, na przykład dotyczące osób dojeżdżających do pracy, uczniów, stażystów i studentów, wizyt lekarskich oraz odwiedzin u krewnych pierwszego stopnia lub partnerów życiowych. Z kolei wyjazd w ramach „małego ruchu granicznego”, np. w celu zrobienia zakupów w Polsce, nadal powoduje konieczność odbycia obligatoryjnej kwarantanny. Pozostaje w mocy obowiązek wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu, przy czym od teraz jest on uregulowany w federalnym rozporządzeniu w sprawie wjazdu.

Minister zdrowia Ursula Nonnemacher: „Zahamowanie rozwoju wirusa pozostaje najwyższym priorytetem do czasu, gdy nie zaszczepimy wystarczającej liczby osób. Nasze działania dotyczą również sfery podróżowania. Kto nie musi koniecznie udać się w podróż, ten powinien zrezygnować z niepotrzebnego wyjazdu. W szczególności przywleczenie mutacji wirusa oraz przyjazdy z obszarów o wysokiej zachorowalności mogą szybko zniweczyć kruche sukcesy osiągnięte dzięki obecnym restrykcjom. Musimy podjąć wszelkie starania, by temu zapobiec.”