arbeitBrandenburgia była również w 2014 roku atrakcyjnym miejscem dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Minister gospodarki Brandenburgii Albrecht Gerber powiedział w minioną środę: “Rok 2014 był udanym rokiem pod względem inwestycji w naszym landzie. Przybrany kurs skoncentrowania wsparcia gospodarczego na silnych klastrach i branżach, znalazł potwierdzenie we wzroście gospodarczym i zatrudnienia. Land wsparł przy udziale  środków federalnych w sumie 332 projekty inwestycyjne sumą 228,6 milionów euro w ramach zadania wspólnotowego “Poprawa regionalnej struktury gospodarczej”. Stworzone zostały dzięki temu 1.904 nowe miejsca pracy.”