Brandenburski rząd krajowy obraduje regularnie na posiedzeniach wyjazdowych w różnych miejscowościach Brandenburgii. 28 maja doszło do 16 już tego rodzaju zebrania, tym razem we Frankfurcie nad Odrą. W posiedzeniu wzięli równiez udział reprezentanci władz miejskich z nadburmistrzem René Wilke. Tematami był rozwój regionalny, szkolnictwo, redukcja długu publicznego miasta oraz kontakty ze Słubicami.

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke podkreślił w swoim wystąpieniu szczególną rolę Frankfurtu nad Odrą w kontekście współpracy z Polską.

„Cieszę się bardzo, że Frankfurt nad Odrą i Słubice przedłużyły do 2030 roku wspólny plan działania. Równie ważnym sygnałem dla mieszkańców Frankfurtu jest fakt, że wspólne centrum policyjne otrzyma nową siedzibę i tym samym partnerska walka z ponadgraniczną przestępczością może być jeszcze wydajniej organizowana. Cieszę się, że Polsko-Niemieckie Dni Mediów w czerwcu przyszłego roku odbędą się we Frankfurcie“.

Podczas posiedzenia podkreslony została istotna rola dla rozwoju miasta europejskiego programu INTERREG Brandenburgia-Polska. Z Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRE przeznaczono na ten cel w nadchodzącym okresie wsparcia do 2020 roku 100 milionów euro.