Rozporządzenie w sprawie podstawowych środków kontroli zakażeń SARS-CoV-2 zostanie przedłużone o kolejne dwa tygodnie i będzie obowiązywało do 23 września włącznie. Taką decyzję podjął dziś rząd Brandenburgii. Oznacza to, że w Brandenburgii nadal będzie obowiązywał wymóg noszenia maski w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej oraz w lokalnym transporcie publicznym, a także wymóg testowania dla pracowników placówek służby zdrowia i opieki społecznej.

Minister zdrowia Ursula Nonnemacher: “Pomimo dalszego ogólnego spadku liczby zachorowań, presja zakażeń pozostaje wysoka we wszystkich grupach wiekowych. Omicron podtyp BA.5 jest dominujący i szczególnie zakaźny. Dlatego wciąż potrzebujemy podstawowych środków ochronnych, na które pozwala nam obecna ustawa o ochronie przed zakażeniami. Dalszy przebieg pandemii koronawirusa zależy w decydującym stopniu od zachowania ludności. Należy nadal przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących unikania zakażeń. Szczepionki zapewniają wysoki efekt ochronny przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19. Szczególnie polecamy osobom starszym i chorym przewlekle odświeżenie szczepionki.”

Rozporządzenie o podstawowych środkach ochrony przed zakażeniami SARS-CoV-2 weszło w życie 3 kwietnia 2022 r. Na podstawie § 28a ust. 7 ustawy o ochronie przed zakażeniami reguluje on obowiązki w zakresie maskowania i testowania w kraju związkowym Brandenburgia. Bez zmian dotyczy:

Obowiązek badania na obecność koronawirusa dla pracowników placówek służby zdrowia i opieki społecznej: wszyscy pracownicy w szpitalach, pełnych i częściowych placówkach stacjonarnych zajmujących się opieką i zakwaterowaniem osób starszych, niepełnosprawnych lub niesamodzielnych, w placówkach zajmujących się komunalnym zakwaterowaniem osób ubiegających się o azyl i uchodźców, placówkach opieki ambulatoryjnej, jak również w instytucjach zajmujących się leczeniem osób o szczególnych potrzebach muszą być poddawani badaniu każdego dnia, w którym pełnią służbę. Obowiązek badania nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców.

Obowiązkowe noszenie masek w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej: w zamkniętych pomieszczeniach, np. gabinetach lekarskich, szpitalach, placówkach profilaktycznych i rehabilitacyjnych, przychodniach dziennych, pogotowia ratunkowego, całkowicie i częściowo stacjonarnych placówkach opieki i zakwaterowania osób starszych, osób niepełnosprawnych lub wymagających opieki, noclegowniach dla bezdomnych, placówkach zbiorowego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl i uchodźców, wszystkie osoby odwiedzające muszą nosić maskę FFP2 podczas całego pobytu. Pracownicy muszą nosić maskę FFP2 podczas wykonywania czynności blisko ciała, w przeciwnym razie co najmniej maskę chirurgiczną, chyba że wykluczony jest kontakt fizyczny z innymi osobami. Osoby leczone, pielęgnowane, pielęgnowane lub zakwaterowane w tych placówkach muszą nosić co najmniej jedną maskę chirurgiczną podczas otrzymywania usług związanych z ciałem, o ile charakter usługi pozwala na noszenie maski.

W lokalnym transporcie publicznym wszyscy pasażerowie muszą nosić maskę FFP2 (wyjątek stanowią dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby głuche i niedosłyszące). Do transportu szkolnego oraz dla dzieci do 14 roku życia wystarczy maska OP. Pracownicy kontroli i serwisu muszą nosić co najmniej jedną maskę chirurgiczną, jeśli w związku z ich pracą dochodzi do kontaktu fizycznego z innymi osobami.