Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął plan klimatyczny dla Brandenburgii. Plan przewiduje dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku – z celem 74-procentowej redukcji w porównaniu z 1990 rokiem

Brandenburgia jest jednym z wiodących krajów związkowych w Niemczech pod względem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Z matematycznego punktu widzenia kraj ten już teraz mógłby być całkowicie samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną. Według obliczeń Krajowego Urzędu Ochrony Środowiska, w 2022 roku dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i słonecznych w Brandenburgii można było uniknąć emisji około 19 milionów ton CO2.

Premier Brandenburgii Woidke podkreślił: “Ochrona klimatu musi być nie tylko skuteczna, ale także sprawiedliwa społecznie i kształtowana wspólnie z ludźmi”.

Minister ochrony klimatu Axel Vogel powiedział: “Plan klimatyczny jest pierwszą ogólną strategią rządu krajowego w zakresie polityki klimatycznej, której celem jest neutralność klimatyczna do 2045 roku. Przyjmując kompleksowy program działań, kraj związkowy toruje drogę do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzmocnienia naturalnych absorbentów CO2, takich jak nasze lasy. Plan klimatyczny pomoże zapewnić, że Brandenburgia pozostanie zdatna do życia i będzie przygotowana na przyszłość”.

Plan klimatyczny można znaleźć w Internecie pod adresem https://mluk.brandenburg.de/Klimaplan 

Foto: Andreas Franke  picture alliance