Brandenburgia zamknęła rok budżetowy 2023 nadwyżką. Tak wynika ze wstępnego rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego gabinetowi przez minister finansów Katrin Lange. Według wstępnych obliczeń Ministerstwo Finansów spodziewa się nadwyżki w wysokości co najmniej 300 mln euro.

Minister finansów mówiła o dobrym wyniku, który jednak nie otwiera żadnych dodatkowych możliwości wydatków. Lange: “Oczekiwana nadwyżka oznacza, że wycofanie się z rezerwy ogólnej, które było planowane do szacunków budżetowych w wysokości 611 mln euro, nie jest konieczne. To bardzo cieszy, biorąc pod uwagę obecne i nadchodzące lata budżetowe”.

W porównaniu z przyjętym budżetem, dochody z podatków, opłat parafiskalnych i dodatkowych przydziałów federalnych były wyższe o 4,9% tudzież 543,2 mln euro.

Głównymi przyczynami wzrostu w porównaniu z budżetem są nieoczekiwanie wysokie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od zysków kapitałowych.

Po stronie wydatków kraj związkowy Brandenburgia odnotował znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim w zakresie inwestycji. Łącznie na działania inwestycyjne ze środków krajowych wydano ponad 2,0 mld euro (rzeczywista kwota 2 049,4 mln euro przy planowanej kwocie 1 977,1 mln euro). To najwyższe wydatki inwestycyjne w Brandenburgii od 2002 roku.

Ponadto kontynuowano spłatę pożyczek związanych z koronawirusem zaciągniętych w 2020 roku. Spłata w wysokości 20,3 mln euro została dokonana zgodnie z planem.

Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok będzie dostępne na przełomie marca i kwietnia.