picture alliance/Patrick Pleul

picture alliance/Patrick Pleul

Całodniowa konferencja miała miejsce 4 października 2018. Miała ona na celu przybliżenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy. Zorganizowały ją wspólnie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.

Premier Brandenburgii i jednocześnie koordynator stosunków z Polską Dietmar Woidke powiedział w trakcie swojego przemówienia w ramach uroczystości otwarcia konferencji między innymi: „Ta koncepcja dostarcza wartościowych idei i wskazuje nowe perspektywy dla wspólnego polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Jest to wizja dla roku 2030. Jest to znakomite podłoże do dalszego wzmocnienia współpracy z naszym polskim sąsiadem.Chodzi o miejsca pracy o efekty synergii między ośrodkami gospodarczymi i badawczymi, o warunki życia, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych rodzin. Chodzi o prosperujący polsko-niemiecki region rodzinny, o infrastrukture ponadgraniczną, służbę zdrowia, kulturę oraz o ochronę środowiska i przeciwpowodziową. Ta koncepcja wskazuje również, co możemy z tego wspólnego regionu granicznego z jego 21 milionami mieszkańców wspólnie zrobić.“