W obronie pokoju i wolności: Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej premier Brandenburgii Dietmar Woidke zaapelował o pokojowe współistnienie w Unii Europejskiej i wartości demokratyczne. Z okazji rocznicy 1 maja w bliźniaczym mieście Frankfurt nad Odrą / Słubice odbędzie się Festiwal Europy, w którym wezmą udział między innymi premier Woidke, federalna minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Woidke oświadczył 29 kwietnia w Poczdamie:

“Dla Europy przystąpienie Polski do UE 20 lat temu było szczęśliwym dniem. Po walce o wolność ludzi w krajach na wschód od żelaznej kurtyny – przede wszystkim Polaków – przystąpienie ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej było decydującym krokiem na drodze do zjednoczenia Europy.

Polski przykład w walce o samostanowienie i przeciwko obcej dominacji był – obok woli pojednania – decydującym powodem zakotwiczenia kultywowania przyjaznych stosunków z naszymi polskimi sąsiadami w naszej brandenburskiej konstytucji.

Podobnie jak w 1989 roku, umiłowanie wolności przez Polki i Polaków jest dziś dla nas zachętą do walki z zagrożeniami dla naszej wolności z wewnątrz i z zewnątrz. Pokazali oni tę siłę w imponujący sposób również w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, ale także poprzez zdecydowane poparcie dla Ukrainy. W czasach, gdy nie jesteśmy w stanie wojny, ale od pewnego czasu nie jesteśmy w stanie pokoju, dobrze jest wiedzieć, że mamy po swojej stronie silną Polskę w Unii Europejskiej – i w NATO.

Dwudziesta rocznica dużego rozszerzenia UE w 2004 roku jest również wyzwaniem dla Europejczyków, aby zrobić więcej, aby zbliżyć Europę do siebie. W szczególności na Zachodzie wymaga to większego skupienia się na krajach wschodnich”.

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Estonią, Łotwą, Litwą, Maltą, Słowacją, Słowenią, Czechami, Węgrami i Cyprem. To historia sukcesu dla Woidke: “Przystąpienie do Unii Europejskiej było kamieniem węgielnym bezprecedensowego sukcesu, nie tylko dla Polski, ale dla nas wszystkich. Polska jest odnoszącym sukcesy sąsiadem z silną demokracją i gospodarką rynkową o imponującym tempie wzrostu. Współpraca między rządami w Berlinie i Warszawie powinna zostać szybko zintensyfikowana, zwłaszcza teraz po zmianie w polskim rządzie. Potrzebujemy regularnego dialogu na najwyższym szczeblu”.

Woidke podkreślił regionalny wkład Brandenburgii i innych wschodnich krajów związkowych Niemiec oraz zachodnich regionów Polski współpracujących w ramach Partnerstwa Odry w rozwój aktywnej polsko-niemieckiej współpracy. Woidke: “Czynnik dzielący w postaci granicy zniknął. Region staje się wspólną przestrzenią życia i pracy, z dwujęzycznymi placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, transgraniczną opieką medyczną i polsko-niemiecką współpracą policyjną. Współpraca gospodarcza zapewnia miejsca pracy i dobrobyt po obu stronach. Pokazuje to pierwsze sprawozdanie okresowe z realizacji strategii sąsiedztwa, którą przyjęliśmy w Brandenburgii w 2021 roku w celu rozszerzenia stosunków transgranicznych z Polską”.

Jednocześnie ostrzegł przed destrukcyjnymi siłami: “Współpraca między narodami Europy oparta na wartościach demokratycznych ma kluczowe znaczenie dla pokojowej przyszłości Europy. Ta pokojowa wspólnota jest krucha. Jest narażona na wewnętrzne zagrożenia ze strony populistów, którzy szerzą nienawiść i nacjonalizm. Ale jest również zagrożona z zewnątrz przez rosyjską wojnę agresji przeciwko Ukrainie. Jako Europejczycy będziemy nadal zdecydowanie przeciwstawiać się tym zagrożeniom! Wszyscy jesteśmy stale wezwani do pracy na rzecz spójności i zrozumienia. To stała praca, ponieważ demokracja rozwija się dzięki budowaniu mostów i wspólnie wspieranym rozwiązaniom“.

Foto: dpa