Osoby wjeżdżające i powracające do Brandenburgii z obszarów ryzyka z zagranicy muszą od zaraz poddać się testowi na zakażenie koronawirusem. Do krajów tych należy również Polska, kraj sąsiedzki Brandenburgii. Na tym właśnie polega zasadnicza zmiana w uchwalonym dziś przez rząd rozporządzeniu dotyczącym koronawirusa. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie jutro, w środę 13.01.2021 roku, i obowiązuje na razie do końca miesiąca. Obowiązek wykonania testu stanowi przy tym uzupełnienie dziesięciodniowej kwarantanny, którą w dalszym ciągu muszą odbyć po przybyciu do Niemiec osoby wjeżdżające i powracające do kraju. Wyjątki istnieją jednak n.p. dla osób przekraczających granicę w celach zawodowych lub w przypadku wizyty u najbliższych krewnych.

Nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny przewiduje, że osoby wjeżdżające do kraju muszą zostać poddane testom na obecność koronawirusa nie wcześniej niż 48 godzin przed lub bezpośrednio po wjeździe. Wynik testu musi być dostępny w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i należy go przechowywać do końca dziesięciodniowego okresu kwarantanny. Osoby z ujemnym wynikiem testu na zakażenie koronawirusem mogą zostać zwolnione z obowiązku kwarantanny najwcześniej po pięciu dniach.

Minister zdrowia Ursula Nonnemacher: „Ważne jest, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, a zwłaszcza jego nowych mutacji. Dlatego też od jutra wjazd z obszarów ryzyka możliwy jest tylko ze świeżym, negatywnym testem w kieszeni. Regulacja ta obowiązuje w całej Republice Federalnej Niemiec. Mamy nadzieję, że dzięki ogólnemu obowiązkowi przeprowadzenia testu przed wjazdem i obowiązkowi rejestracji, uda nam się powstrzymać niekontrolowane przywlekanie wirusa z zagranicy. Jednakże poprzednie wyjątki, np. dotyczące osób podróżujących tranzytem, nadal obowiązują.“

Nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie zwolnień z wymogu przeprowadzenia kwarantanny. W dalszym ciągu dotyczą one na przykład osób dojeżdżających do pracy za granicę, uczniów i uczennic, uczniów szkół zawodowych i studentów, wizyt u lekarza oraz odwiedzania krewnych pierwszego stopnia lub partnerów życiowych. Mały ruch graniczny, na przykład w celu dokonania zakupów w Polsce, nadal prowadzi do obowiązku kwarantanny. Pozostaje w mocy również obowiązek złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu.

Uwaga: Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że osoby wjeżdżające do kraju muszą zostać przetestowane na obecność koronawirusa nie wcześniej niż 48 godzin przed lub bezpośrednio po wjeździe.

Nowe rozporządzenie dotyczące kwarantanny