Pełnomocnik Brandenburgii do spraw kontaktów międzynarodowych Thomas Kralinski przypisał podczas swojej wizyty powiatowi Uckermark (Marchii Wkrzańskiej) funkcję pilotową w zakresie dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich.

„Współżycie Niemców i osób innych narodowości należy do najważniejszych tematów nadchodzących lat. To co słyszałem i zobaczyłem tutaj w Uckermark dodaje odwagi i może być inspiracją dla innych regionów.“

Kralinski podkreślił: „Właśnie z wielkomiejskiego obszaru Szczecina coraz więcej Polaków przesiedla się na brandenburską stronę. Dla słabo zasiedlonego powiatu Uckermark oznacza to nową szansę rozwoju. Tam gdzie osiedlają się nowi mieszkańcy zachowane zostaną szkoły i przedszkola i może powstać nowa infrastruktura. Dlatego też jest dla mnie ważnym doświadczeniem, jak dobrze rozwija się tutaj współpraca polsko-niemiecka i jak rząd Brandenburgii może się przyczynić do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów.“