Już po raz dziewiętnasty rozpisano konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Organizatorzy czekają na prace dziennikarskie, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem. Zwycięzcy zostaną odznaczeni w ramach IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2016 r. w Lipsku (Saksonia).

Gospodarz Dni Mediów, Premier Wolnego Państwa Saksonia Stanislaw Tillich podkreślił z okazji rozpisania konkursu, że „Wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej i Dni Mediów stały się cenionym dziennikarskim spotkaniem branżowym, wykorzystywanym jako miejsce wymiany poglądów i doświadczeń. To właśnie te osobiste spotkania i regularne rozmowy przyczyniają się do wspólnej transgranicznej, rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów. O tym, jakie znaczenie ma dla Saksonii życie na polsko-niemieckim pograniczu, świadczy rozpisana przez nas nagroda specjalna. Ma ona służyć przede wszystkim wyróżnieniu dziennikarzy, którzy poruszają się po pograniczu i zajmują codziennymi tematami, które dotyczą ludzi po obu stronach granicy”.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w kategoriach: Prasa, Radio i Telewizja, a wysokość każdej z nich wynosi 5000 euro. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Kolejną kategorią konkursową jest przyznawane od dwóch lat „Dziennikarstwo na Pograniczu”, gdzie nagrodę w wysokości 5000 euro tym razem sfinansuje Wolne Państwo Saksonia.

Informacje za stroną www.dpjw.de. Na niej również więcej informacji o nagrodzie, warunki i formularze konkursowe.