Już tylko trzy tygodnie! 31 stycznia upływa termin zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023 – Polsko-Niemieckie Dni Mediów i gala przyznania Nagrody 15-16 czerwca w Zielonej Górze

Dziennikarze i dziennikarki mogą wysyłać zgłoszenia prac do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2023 już tylko do 31 stycznia. Zwyciężczynie i zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody 15 czerwca 2023 w Zielonej Górze. Do zdobycia nagrody w łącznej wysokości 25.000 euro!

Elżbieta Anna PolakMarszałek Województwa Lubuskiego, gospodarz tegorocznej edycji Polsko-Niemieckich Dni Mediów i gali Nagrody: „Katastrofa w Odrze była jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku na pograniczu polsko-niemieckim i zapewne ten temat znajdzie swoje odzwierciedlenie w zgłoszonych materiałach. Cieszę się, że rozmowy i debata ponad granicami i podziałami, której tematem będzie przyszłość rzeki, odbędzie się w naszym regionie. Renaturyzacja czy inwestycje na Odrze? Jak zmiana klimatu powinna wpływać na nasze postrzeganie rzeki? To pytania, z którymi musimy się zmierzyć. Polsko-Niemieckie Dni Mediów są z pewnością odpowiednim miejscem na poszukiwanie odpowiedzi. Zapraszam do regionu lubuskiego”.

Tematy prac konkursowych mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich. Jury chętnie wyróżnia materiały dziennikarskie odnoszące się do bieżących spraw kraju sąsiada. Także artykuły i audycje dotyczące trudnej polsko-niemieckiej historii mają szansę na nagrodę.

Prace do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze i dziennikarki, nadawcy, wydawnictwa i redakcje w następujących kategoriach:

PRASA: Artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie o maksymalnej długości do 25.000 znaków.

RADIO: Materiały radiowe o maksymalnej długości 60 minut.

TELEWIZJA: Czas trwania programu telewizyjnego nie może przekroczyć 60 minut.

NOWE FORMY DZIENNIKARSKIE: Zapoznanie się jurora ze wszystkimi częściami składowymi pracy nie może przekraczać 60 minut. W tej kategorii wyróżniane są podcasty, materiały wideo, projekty multimedialne jak np. storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio; (interaktywne) reportaże; pogłębione analizy; projekty dziennikarskie z użyciem danych.

DZIENNIKARSTWO LOKALNE NA POGRANICZU: Nagroda skierowana jest wyłącznie do dziennikarzy i dziennikarek z sześciu regionów przygranicznych. Jest wyrazem uznania dla materiałów, które rzetelnie, otwarcie i ciekawie mówią o codziennych sprawach pogranicza i problemach mieszkańców po obu stronach granicy. Nagroda fundowana przez województwo lubuskie, tegorocznego gospodarza.

Nagrody w kategorii Prasa, Radio, Telewizja, Nowe formy dziennikarskie i Dziennikarstwo lokalne na pograniczu wynoszą 5.000 Euro.

Prace można składać przez internetowy system rejestracji: https://zgloszenia2023.dnimediow.org/wyslij-plik.html.

Kryteria zgłaszania i oceny prac we wszystkich kategoriach, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne sposoby zgłoszeń prac dostępne są na stronie Nagrody.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Małgorzata Gmiter
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl

Za: dnimediow.org