Rozporządzenie o ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2 kraju związkowego Brandenburgia zostanie przedłużone do 7 marca 2023 roku. Z dniem 2 lutego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zostanie zniesiony obowiązek noszenia maski w komunikacji publicznej. Taką decyzję podjął dziś gabinet.

Decyzja ta została poprzedzona porozumieniem pomiędzy Kancelarią Stanu Brandenburgii a Kancelarią Senatu Berlina. Zgodnie z porozumieniem berliński senat zniesie też 2 lutego wymóg noszenia maski w komunikacji publicznej. Przeprowadzono również wstępne rozmowy z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Dolną Saksonią i Saksonią, ponieważ celem było ustanowienie możliwie jednolitych regulacji we wszystkich krajach związkowych.

Premier Dietmar Woidke: “Szczególnie ważne było dla mnie uzgodnienie z Berlinem wspólnego terminu zniesienia obowiazku noszenia maski. Pasażerowie transportu publicznego w naszym ściśle powiązanym komunikacyjnie regionie metropolitalnym słusznie nie mieliby zrozumienia dla innego rozwiązania. Możliwym jest, że inne kraje związkowe przyłączą się do tego terminu.”

Do 1 lutego włącznie wszyscy pasażerowie w Brandenburgii muszą nadal nosić maskę FFP2 w pojazdach komunikacji publicznej (wyjątek stanowią dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby niesłyszące i niedosłyszące). W przypadku transportu szkolnego oraz dzieci do 14 roku życia wystarczy jak dotychczas maska operacyjna. Po zniesieniu tego obowiązku zaleca się dobrowolne noszenie masek w środkach komunikacji publicznej. Maski zapewniają sprawdzoną i skuteczną ochronę przed infekcjami.

Do 7 marca włącznie obowiązuje rozporządzenie o ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2 w Brandenburgii, zgodnie z którym nadal wymagane jest noszenia masek FFP2 wobec osób odwiedzających w zamkniętych pomieszczeniach schronisk dla bezdomnych oraz obiektów służących do komunalnego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Ponadto, zgodnie z federalną ustawą o ochronie przed zakażeniami (§ 28b ust. 1 IfSG), noszenie maski FFP2 jest obowiązkowe na terenie całych Niemiec w dalekobieżnym transporcie publicznym oraz dla pacjentów i gości w gabinetach lekarskich i innych placówkach ambulatoryjnych. Obowiązek noszenia maski FFP2 i przeprowadzania testów dotyczy szpitali i zakładów opieki na mocy prawa federalnego.

Wszyscy obywatele są nadal wzywani do przestrzegania znanych zasad zachowania chroniącego siebie i innych przed zakażeniem. Oznacza to: zachowanie dystansu, przestrzeganie higieny, noszenie maski w życiu codziennym i regularne wietrzenie. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy unikać kontaktów i przeprowadzić test na obecność wirusa.