arbeitPremier Brandenburgii Dietmar Woidke z zadowoleniem przyjął informacje o spadku bezrobocia w Brandenburgii poniżej 8 procent. Woidke skomentował najnowsze dane następująco: „To co przed dziesięciu laty określone zostałoby mianem fantasmagorii jest dzisiaj stanem realnym. Wówczas bezrobocie w Brandenburgii przekroczyło 18 punktów procentowych, dziś po raz pierwszy od początku lat 90-tych spadło poniżej 8 procent. Jest to rezultatem trwającego pozytywnego rozwoju na rynku pracy, ale również zaangażowanych działań ze strony gospodarki, partnerów socjalnych i polityki u nas w Brandenburgii“.