Minister sprawiedliwości, spraw europejskich i ochrony konsumentów Brandenburgii Stefan Ludwig odwiedził 30 czerwca w Poczdamie główną siedzibę Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. Podczas wizyty poinformował się o głównych aspektach działalności oraz planowanych projektach Towarzystwa. Najważniejszymi tematami rozmów były nauka języka polskiego w Brandenburgii oraz bieżące kontakty i współpraca transgraniczna. Tu szczególną rolę odgrywa ponad 80 partnerstw na płaszczyźnie komunalnej między Brandenburgią i Polską.