SONY DSCPremier Brandenburgii Dietmar Woidke otrzymał w minioną sobotę w saksońskim Bad Muskau odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego“. Najwyższe wyróżnienie polskiego rejonu partnerskiego Brandenburgii zostało przekazane w ramach uroczystej wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady były również okazją do uczczenia 25 rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. W Bad Muskau odbyły się też wspólne obchody Święta Województwa Lubuskiego w Parku Mużakowskim. Przy tej okazji doszło do roboczego spotkania premiera Woidke z marszałek Elżbietą Polak. Szefowie obu regionów poruszyli najważniejsze międzyregionalne tematy, między innymi kwestię transgranicznego połączenia kolejowego oraz projekty polsko-niemieckie finansowane w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie-Brandenburgia.