Patrick Pleul, dpa

Patrick Pleul, dpa

W pierwszej połowie 2018 roku w Brandenburgii zanotowano ponad 6 milionów noclegów – poinformował najnowszy raport Urzędu Statystycznego Berlina i Brandenburgii. Oznacza to niemal pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Minister gospodarki Brandenburgii Gereber podsumował te dane z zadowoleniem „Potwierdził się trend z minionych lat, że podmioty turystyczne oferujące wysoką jakość punktują u turystów i zapewniają sobie stabilną pozycję na rynku. Obserwujemy od lat konsekwentny rozwój turystyki brandenburskiej – ze stale rosnącymi liczbami turystów i notowanych noclegów.
Turystyka jest ważnym czynnikiem w gospodarce Brandenburgii: zapewnia 4,5 % produktu krajowego brutto oraz daje pracę dla 7,5 % zatrudnionych.