KLBB18_wortmarke_claim_cmyk_kompakt-150x150Doroczne kulturalne kampanie tematyczne stowarzyszenia Kulturland Brandenburg mają na celu przybliżenie szerokiej publiczności bogactwa kulturowego Brandenburgii. Kampania kulturalna w 2018 roku zatytułowana „Brandenburgia w Europie – Europa w Brandenburgii. Europejskie dziedzictwo kulturowe w Brandenburgii.“ ma na celu przedstawienia wpływów europejskich na kształt dzisiejszego kraju związkowego Brandenburgia zarówno w kontekście historycznych wpływów na społeczeństwo i kulturę, jak i dzisiejszej sytuacji w Europie. Tegoroczna kampania wpisuje się w europejską i federalną inicjatywę „European Cultural Heritage Year 2018 – Sharing Heritage“ zapoczątkowaną przez Parlament Europejski. W ramach kampanii Kulturlandu Brandenburg odbędą się rozliczne wystawy, koncerty, projekty teatralne i filmowe. Więcej informacji na stronie Kulturlandu a krótka zapowiedź kampanii w języku polskim znajduje się tutaj