20160617_polnischBrandenburgia opowiedziała się się w Bundesracie za zwiększeniem przez rządy obu krajów środków na działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Celem jest podniesienie ilości bilateralnych projektów, w których mogłaby uczestniczyć jeszcze większa liczba młodych ludzi z Niemiec i Polski. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke wyjaśnił podczas posiedzenia konieczność znacznego zwiększenia środków. Bundesrat przyjął wniosek Woidke jednogłośnie.