10 maja w Poczdamie w budynku Starego Ratuszu (Altes Rathaus) odbędzie się dyskusja na temat aktualnej sytuacji politycznej Polski z udziałem dziennikarzy Piotra Burasa i Floriana Kellermanna oraz historyka profesora Piotra Stempina. Moderować będzie spotkanie dr Magdalena Marszałek z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego. Tematyzowana będzie nowa sytuacja polityczna w Polsce po jesiennych wyborach parlamentarnych. Wydarzenie organizuje Fundacja im. Konrada Adenauera we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Brandenburgii i Klubem Opole.

Data: 10 maja 2016, 18.00-20.00 Adres: Altes Rathaus/Potsdam Museum, Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam