20160330_industrieZgodnie z najnowszymi danymi Berlinsko-Brandenburskiego Urzędu ds. Statystyki, gospodarka Brandenburgii osiągnęła w minionym roku po raz kolejny realny wzrost w wysokości 2,7 procenta i znalazła się tym samym wśród najlepszych landów Niemiec. „Cieszy szczególnie, że wzrost dotyczy prawie wszystkich gałęzi gospodarki“, powiedział minister gospodarki i energetyki landu Albrecht Gerber. Szczególnie wzrosła branża budowlana o 3,8 punkta procentowego.

Powody do radości mają również pracobiorcy – realne pensje w Brandenburgii wzrosły w minionym roku o 4,4 procent.