Polizei RockerkontrolleW miniony poniedziałek najnowsze statystyki dotyczące rozwoju przestępczości w Brandenburgii przedstawili minister spraw wewnętrznych Karl-Heinz Schröter i prezydent brandenburskiej policji Hans-Jürgen Mörke. Brandenburgia odnotowała kolejny spadek ogólnej liczby popełnionych wykroczeń na rekordowo niski poziom 188.264. Spadek wyniósł tym samym w porównaniu z rokiem poprzednim 4 procenty. O 3,3 procenty zmniejszyła się również liczba wykroczeń w 23 gminach graniczących z Polską. W regionie przygranicznym szczególnie spadła liczba kradzieży rowerów (o 25,6 procent), włamań do samochodów (-24,5 procent), do garaży (-32,1 procent) oraz kradzieży pojazdów samochodów (-11,1 procent).