20170801_getreideMinisterstwo rolnictwa Brandenburgii sprawdza intensywnie możliwości pomocy rolnikom dotkniętym przez ekstremalne warunki pogodowe w w ostatnim czasie. Trudna sytuacja była tematem dzisiejszego posiedzenia rządu krajowego w Poczdamie. Sekretarz stanu Brandenburgii ds. rolnictwa Carolin Schilde przedstawiła rezultaty spotkania z przedstawicielami rolników w powiecie Ostprignitz-Ruppin. Po długotrwałych silnych opadach, w szczególności w północno-wschodniej Brandenburgii duża część użytków rolnych została zalana. Zbiory w wielu miejscowościach są niemożliwe a na niektórych obszarach uległy całkowitemu zniszczeniu. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke podkreślił na posiedzeniu rządu: „Jesteśmy świadomi, jak skomplikowana jest sytuacja na miejscu. Rząd krajowy nie pozostawi rolników samym sobie. Aby im pomóc, wykorzystane zostaną wszelkie stojące do dyspozycji środki i możliwości“.