arbeitSytuacja na brandenburskim rynku pracy jest tak dobra, jak jeszcze nigdy do tej pory. Liczba osób bezrobotnych spadła do rekordowo niskiego poziomu od momentu ponownego zjednoczenia Niemiec. Liczba osób zatrudnionych wzrosła od 2005 roku o 15 procent do liczby 986.000. Ze względu na wysokie i stale rosnące zapotrzebowanie firm na wykwalifikowanych pracowników rosną również szanse osób bezrobotnych na znalezienie nowego zatrudnienia. Jednocześnie spada liczba osób zatrudnionych na umowy czasowe.