Koordynator stosunków z Polską rządu federalnego i premier Brandenburgii Dietmar Woidke, podtrzymuje ofertę wsparcia ze strony Brandenburgii dla festiwalu „Przystanek  Woodstock“. „Wiemy obaj, że nad Odrą od lat doskonale funkcjonuje ponadgraniczna współpraca straży pożarnych, która służy mieszkańcom regionu“, pisze Woidke w liście do Koordynatora współpracy polsko-niemieckiej, sekratarza stanu Jakuba Skiby. „Cieszyłbym się, gdyby ten ważny temat współpracy transgranicznej został jeszcze raz rozważony przez odpowiednie osoby.

Woidke pisze dalej: „Jestem zdziwiony, że strona polska uzasadnia odmowę pomocy potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym. Przy dużych imprezach nie można nigdy wykluczyć podwyższonego ryzyka. Szczególnie przy imprezach, wykraczających de facto poza granice kraju, jak Przystanek wydaje się wręcz wskazane, aby dzięki dobrej współpracy wspólnie reagować na sytuacje zagrożenia”.

Polska zdecydowała niedawno o rezygnacji ze wsparcia niemieckich służb mundurowych (straży pożarnej, ratowników medycznych).